Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o cookies

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego rolety24.net (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

2.

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Marcin Migawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Migawa Firma Handlowo-Usługowa EM-SERVICE z siedzibą w Sypniewie (89-422), ul. 29 Stycznia 33, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5611442913, REGON: 340584800, zwany dalej Rolety24.net.

 

3.

Rolety24.net dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.


§ 1 Jak zbieramy dane?

 

1.

Rolety24.net zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

2.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 

a)

rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

 

b)

składania zamówienia w Sklepie Internetowym;

 

c)

subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

 

3.

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

dane adresowe:

 

a.

kod pocztowy i miejscowość;

 

b.

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c)

imię i nazwisko;

 

d)

numer telefonu.

 

4.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

 

5.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

dane adresowe:

 

a.

kod pocztowy i miejscowość;

 

b.

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c)

imię i nazwisko;

 

d)

numer telefonu.

 

6.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 

a)

firmę Przedsiębiorcy;

 

b)

numer NIP.

 

7.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

 

8.

Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

9.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.


§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 

1.

W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

 

2.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 

a)

firmie kurierskiej;

 

b)

Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

3.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system tpay.com, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

 

4.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 

5.

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Rolety24.net będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.


§ 3 Mechanizm cookies, adres IP